Maharashtra SSC 10th Result 2024 | 10वी चा निकाल जाहीर! इथं चेक करा

HSC Result 2024 एज्युकेशन (MSBSHSE) दरवर्षी 12वीच्या वार्षिक परीक्षा घेते. या वर्षी महाराष्ट्र 12वी इयत्ता 2024 ची परीक्षा राज्यभरातून सुमारे 14 लाख विद्यार्थ्यांनी दिली होती आणि ते सर्व आता महाराष्ट्र 12वीच्या निकाल 2024 द्वारे त्यांची कामगिरी जाणून घेण्यासाठी उत्सुक आहेत. MSBSHSE महाराष्ट्र HSC निकाल 2024 तात्पुरते जाहीर करेल अशी अपेक्षा आहे. www.maharesult.nic.in या अधिकृत वेबसाइटवर … Read more